Cyklo-pobyt - Osečná, Penzion v Podvrší        18. - 22. 6. 2018

Vedoucí zájezdu: Radka Zemanová

informace budou upřesněny

Platby: na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP

na účet: 2601371957/2010

VS: 305

do poznámky: jméno účastníka či účastníků

pro nečleny      

pro členy