Cyklo-pobyt - Drhleny, Rekreační zařízení ČOS   6. - 10. 5. 2019

Vedoucí zájezdu: Radka Zemanová

Rekreační zařízení ČOS Drhleny

pro nečleny  2 300, -

pro členy        2 100, - 

Cena za pobyt zahrnuje stravování 5xdenně, pitný režim, ubytování

Platby: na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP

na účet: 2601371957/2010

VS: 305

do poznámky: jméno účastníka či účastníků