Hudební kroužek - zpívání 

Vedoucí: Zdeňka Kánská

Kdy:       středa 14:30 - 15:30

Kde:      Textilka DS Václavkova

Platba:      na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP

na účet:      2601371957/2010,   VS: 401,       do poznámky: jméno - hudební

první  setkání 3. 10. 2018