Škola v přírodě Kytlice 17.- 21. 6. 2019

ˇVedoucí pobytu:   Eva Marešová

Rehabilitační pobyt v Penzionu u Skály, plný zábavy a odpočinku.

Platby: na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP

na účet: 2601371957/2010 , VS: 306

do poznámky: Kytlice - jméno účastníka či účastníků

pro členy- bude upřesněno později

pro nečleny