Pobyt u moře - Chorvatsko 6.-15.9.2019        Seget - MEDENA

vedoucí zájezdu Lenka Majerová

Platby:  na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP

na účet:  2601371957/2010

VS: 302

do poznámky: jméno účastníka či účastníků

pro nečleny     11 200, -

pro členy          10 900, -

jedno dítě do 11 let na přistýlce       8 800,-

druhé dítě 12-17 let       8 500,-

první zálohu 3 500 Kč zaplatit do konce ledna 2019 (záloha je nevratná)

doplatek zaplatit do konce června 2019.