Tábor Mladějov 11.- 18.5.2018 "Jak na to s NATO" ... aneb do Zeleného údolí jedině v zeleném

Vedoucí: Gábina Solničková

Platby: na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP

na účet: 2601371957/2010 , VS: 303

do poznámky: Mladějov - jméno účastníka či účastníků

pro členy          3 300, -

pro nečleny     3 600, -

první záloha 1 500,- zaplatit do 15.3.2018

doplatek zaplatit do 26.4.2018