Taneční kurzy a ples 2019

Vedoucí:   Bc. Jiřina Stanislavová


Platby: na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP, dále možno zaplatit na první lekci

na účet: 2601371957/2010

VS: 501

do poznámky: jméno tanečníka

pro nečleny    200, -

pro členy         400, -

Prodej lístků:

Lístky bude možno zakoupit na poslední lekci tanečních 4.3.2019 

od 6.3 budou ke koupi v krámečku 

cena lístku pro členy SPMP 50 Kč, ostatní 90 Kč

zajištěn autobus - cena za dopravu 20 Kč.