Taneční kurzy a ples 2019

Vedoucí:   Bc. Jiřina Stanislavová


Platby: na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP, dále možno zaplatit na první lekci

na účet: 2601371957/2010

VS: 501

do poznámky: jméno tanečníka

pro nečleny    200, -

pro členy         400, -

Prodej lístků:

Lístky bude možno zakoupit na poslední lekci tanečních 19.3.2018 

od 20.3 budou ke koupi v krámečku