Turistický pobyt - Tanvald - Penzion Bobovka  13. - 17. 8. 2018

vedoucí pobytu: Bc. Jiřina Stanislavová

Platby: na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP

účet: 2601371957/2010

VS: 304

do poznámky: jméno účastníka či účastníků

pro členy 2 800, -

pro nečleny 3 100, -

zaplatit do 15.6.2018

Plaťte na nový bankovní účet SPMP Mladá Boleslav č.ú. 2601371957/2010 , VS 304 nebo v hotovosti