Turistický pobyt - Doksy - Penzion Skalka        19. - 23. 8. 2019

vedoucí pobytu: Bc. Jiřina Stanislavová

Platby: na účet, v krámečku či v kanceláři SPMP

účet: 2601371957/2010

VS: 304

do poznámky: jméno účastníka či účastníků

pro členy 3 150, -

pro nečleny 3 450, -

zaplatit do 15.6.2019

Plaťte na nový bankovní účet SPMP Mladá Boleslav   č.ú. 2601371957/2010 , VS 304 nebo v hotovosti